PRAWO RODZINNE

Wyspecjalizowani prawnicy Kancelarii zajmują się doradztwem prawnym i reprezentowaniem interesów Klientów w toku postępowań sądowych w sprawach rodzinnych. Doradzamy w sprawach o rozwód, separację oraz stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

WIĘCEJ

PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie doradztwa indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych dot. roszczeń ze stosunku pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy i innych.

WIĘCEJ

PRAWO BUDOWLANE

W ramach Kancelarii świadczymy usługi związane z prawem budowlanym oraz obrotu nieruchomościami. Opiniowanie umów, doradztwo na etapie wykonywania umów, rozliczenia pomiędzy stronami (Inwestorem, a Generalnym Wykonawcą lub Podwykonawcą)

WIĘCEJ

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Świadczymy usługi windykacji należności sądowych oraz przedsądowych, rejestracji w KRS, reprezentacji we wszelkich postępowaniach egzekucyjnych czy przekształceniowych spółek. Projektujemy, opiniujemy i wykonujemy analizy treści umów handlowych i innych.

WIĘCEJ