Obsługa prawna firm

  • Stała i doraźna obsługa prawna (spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń, fundacji), obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych.
  • Wykonywanie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, tj. projektowanie wszelkich umów nazwanych (skodyfikowanych) i nienazawanych, statutów, uchwał, regulaminów, zarządzeń.
  • Pełna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych, przekształceniowych spółek, negocjacyjnych, układowych i upadłościowych (restrukturyzacyjnych), reprezentacja w postepowaniu upadłościowym, naprawczym, egzekucyjnym lub zabezpieczającym.
  • Projektowanie, opiniowanie i wykonywałem analizy treść skomplikowanych umów handlowych, m.in. inwestycyjnych, współpracy partnerskiej, najmu powierzchni komercyjnych, nabywaniem udziałów w spółkach lub wieloaspektowej współpracy handlowej, projektowanie treść umów i statutów spółek prawa handlowego, podwyższanie i obniżanie kapitałów zakładowych.
  • Pełna obsługa w zakresie fuzji, przejęć i przekształceń spółek prawa handlowego oraz szeroko pojętych podmiotów obrotu gospodarczego, zakładanie i likwidowanie podmiotów gospodarczych.
  • Sporządzanie opinii oraz audytów prawnych (due diligence) - kompleksowych i specjalistycznych w/w zakresie.
  • Windykacja należności sądowa i przedsądowa.
  • Inne usługi z zakresu prawa gospodarczego.
  • Inne usługi z zakresu obsługi prawnej firm.
Strona główna Usługi Obsługa prawna firm